Apeiron oferuje swoim klientom szeroki wachlarz katalizatorów. Nasze produkty znajdują zastosowanie w niemal każdym rodzaju metatezy olefin. Większość została opracowana w czasie naszych własnych wieloletnich badań i jest objęta ochroną patentową. Oferujemy również produkty na licencji naszych partnerów akademickich i przemysłowych. Jesteśmy w stanie dobrać najlepszy katalizator do konkretnej reakcji oraz wspieramy klientów podczas opracowywania całego procesu technologicznego na wszystkich etapach, tj. badań, wdrażania oraz produkcji.

 

Najważniejsze zalety katalizatorów firmy Apeiron:

 • wysokie wartości TON (do 90 tys.) i TOF (do 6000 min-1)
 • działanie w szerokim zakresie temperatur – 0 oC do 140 oC
 • kompatybilność z różnymi rozpuszczalnikami niepolarnymi i polarnymi (w tym z czystą wodą),
 • łatwe i trwałe osadzanie na różnego rodzaju podłożach stałych – heterogenizacja katalizatora,
 • łatwe usuwanie pozostałości rutenu z mieszaniny poreakcyjnej,
 • kontrola inicjacji działania, szczególnie przydatna w przypadku procesu polimeryzacji.

 

nitro-Grela

Katalizator nitro-Grela to stabilny inicjator metatezy olefin. Jest aktywny w reakcjach metatezy z zamknięciem pierścienia, metatezy krzyżowej i metatezy enynów. Jego skuteczność została dowiedziona w ciągu 10 lat stosowania. Znajduje zastosowanie między innymi w syntezie produktów naturalnych i związków biologicznie czynnych.

PCT/EP2003/011222

K. Grela, S. Harutyunyan, A. Michrowska "A New Highly Efficient Ruthenium Catalyst for Metathesis Reaction" Angew. Chem. Int. Ed., 41, 4038 – 4040, (2002). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

AquaMet

Stabilny inicjator metatezy olefin o bardzo dobrej rozpuszczalności w czystej wodzie. AquaMet jest efektywny w reakcji metatezy z zamknięciem pierścienia, metatezy krzyżowej i metatezy enynów z substratami rozpuszczalnymi w wodzie.

PCT/EP2013/053967

K. Skowerski, G. Szczepaniak, C. Wierzbicka, Ł. Gułajski, M. Bieniek, K. Grela "Highly active catalysts for olefin metathesis in water." Catal. Sci. Technol., 2(12), 2424 – 2427, (2012). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

StickyCat Cl

Ze względu na bardzo wysoką polarność i powinowactwo do żelu krzemionkowego StickyCat Cl zapewnia bardzo skuteczne usuwanie pozostałości rutenu z mieszaniny poreakcyjnej.

PCT/EP2013/053967

K. Skowerski, C. Wierzbicka, G. Szczepaniak, Ł. Gułajski, M. Bieniek, K. Grela "Easily removable olefin metathesis catalysts" Green Chem., 14(12), 3264 – 3268, (2012). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

GreenCat

GreenCat jest efektywnym inicjatorem metatezy olefin w tzw. zielonych rozpuszczalnikach z pominięciem ich odgazowywania i osuszania (np. EtOAc, CPME i i-PrOH).

PCT/EP2013/062435

K. Skowerski, P. Kasprzycki, M. Bieniek, T. K. Olszewski "Efficient, durable and reusable olefin metathesis catalysts with high affinity to silica gel" Tetrahedron, 69, 7408 – 7415 (2013). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

LatMet

LatMet to katalizator bardzo wydajny, wymaga aktywacji chemicznej i termicznej, aby wykazać działanie katalityczne. Jego cechy sprawiają, że szczególnie nadaje się do polimeryzacji reaktywnych monomerów, takich jak dicyklopentadien (DCPD).

PCT/EP2013/065839

A. Kozłowska, M. Dranka, M. Zachara, E. Pump, C. Slugovc, K. Skowerski, K. Grela "Chelating Ruthenium Phenolate Complexes—Synthesis, General Catalytic Activity and Applications in Olefin Metathesis Polymerization" Chem. Eur. J., 20(43), 14120 – 14125 (2014). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

FixCat

FixCat jest świetnym kandydatem do reakcji metatezy krzyżowej olefin oraz RCM kiedy zanieczyszczenie produktu rutenem może być problematyczne. Ten osadzony na nośniku katalizator minimalizuje wymywanie rutenu zapewniając niską zawartość tego metalu w produkcie po zwykłej filtracji. Przy ładunku katalizatora 0.1 mol% możliwe jest jego użycie w 23-krotnej sekwencji. FixCat jest ponadto kompatybilny w procesach metatezy olefin w przepływie.

PCT/EP2013/053967

K. Skowerski, J. Pastva, S. J. Czarnocki, J. Janoscova „Exceptionally Stable and Efficient Solid Supported Hoveyda-Type Catalyst” Org. Process Res. Dev., 19, 872–877, (2015). Więcej

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

HeatMet

We współpracy z grupą Profesora Greli Apeiron opracował serię efektywnych katalizatorów ROMP, które zapewniają precyzyjną kontrolę inicjacji przy pomocy bodźca termicznego lub chemicznego. HeatMet przy 20 ppm inicjuje polimeryzacje dicyklopentadienu (DCPD) powyżej 60oC zapewniając ilosciową konwersję. Właściwości mechaniczne tak otrzymanego poli(DCPD) są zbliżone do parametrów tego materiału otrzymywanego obecnie w skali przemysłowej.

PCT/IB2013/002543

S. J. Czarnocki, I. Czelusniak, K. Skowerski, T. K. Olszewski, K. Grela “Aza Analogues of Hoveyda-type Catalyst Containing an Ester Group on the Chelating Nitrogen Atom: Synthesis, Structural and Application Studies”manuscript in preparation.

 

Kliknij tutaj lub na strukturę, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach katalizatora

 

 

Wszystkie wymienione katalizatory zostały dokładnie przetestowane, a kilka z nich należy już do standardów branżowych. Szczególnie cenionymi parametrami są tu: krótki czas reakcji, niska temperatura procesu i wysoka selektywność.
Nasze produkty i usługi zapewniają optymalizację procesów chemicznych i zwiększają ich opłacalność. Oszczędzamy Twój czas i pieniądze.

Przewaga katalizatora nitro-Grela w syntezie złożonego związku o właściwościach biologicznie czynnych. 

 

Zalety procesu drugiej generacji w stosunku do pierwszej generacji:

 • 18 razy niższy koszt produkcji,
 • 50 razy mniejsza ilość katalizatora,
 • 16 razy krótszy czas reakcji,
 • 20 razy mniejsza pozostałość rutenu w produkcie,
 • 20 razy mniejsza objętość rozpuszczalnika,
 • 7 razy mniejsza ilość odpadów.

[1] T. Nicola, M. Brenner, K. Donsbach, P. Kreye Organic Process Research & Development, 9, 513–515 (2005). Więcej

[2] V. Farina, C. Shu, X. Zeng, X. Wei, Z. Han, N. K. Yee, C. H. Senanayake Organic Process Research & Development, 13, 250–254 (2009). Więcej

 

Synteza złożonych związków biologicznie czynnych z użyciem katalizatora nitro-Grela.

 

 

 

B+R

Nasze główne katalizatory w ilościach gramowych są dostępne
od ręki w firmie Strem Chemicals Inc. oraz Tokyo Chemical Industries Inc.

Produkcja

Ilości kilogramowe dostarczamy w ciągu 3-4 tygodni
od momentu zamówienia.

 

Kontakt:

• Europa
Joanna Drygajło
Menedżer ds. sprzedaży i obsługi klienta
joanna.drygajlo@apeiron-synthesis.com
Tel.: (+48) 71-798-5621

• Ameryka Północna
dr Grazyna Szymanska
Global Business Development
grazyna.szymanska@apeiron-synthesis.com
Tel. kom.: (+1) 781-608-5859

Nasze projekty badawcze są wspierane finansowo przez